"Want God heeft zoveel liefde voor de wereld, dat Hij Zijn enige Zoon heeft gegeven; zodat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat maar eeuwig leven heeft. 
God heeft Zijn Zoon niet naar de wereld gestuurd om de wereld te veroordelen, maar om haar van de ondergang te redden." Johannes 3:16 - 17 

Translations

Deutsch Français Italiano Español
[German] [French] [Italian] [Spanish]
Português Nederlands Dansk
[Portugese] [Dutch] [Danish] [Japanese]
Norsk svenska suomi
[Norwegian] [Swedish] [Finnish] [Russian]

Close Window