"For så har Gud elsket verden at han gav sin Sønn, den enbårne, forat hver den som tror på ham, ikke skal fortapes, men ha evig liv; 
for Gud sendte ikke sin Sønn til verden for å dømme verden, men forat verden skulde bli frelst ved ham." Johannes 3:16 - 17 

Translations

Deutsch Français Italiano Español
[German] [French] [Italian] [Spanish]
Português Nederlands Dansk
[Portugese] [Dutch] [Danish] [Japanese]
Norsk svenska suomi
[Norwegian] [Swedish] [Finnish] [Russian]

Close Window